קישור שרשור


תרגום אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

קישור שרשור(המכונה גם בשם גדרות או לולאת הלולאות) הוא תשבץ לוגי בעל חוקים פשוטים ופתרונות מאתגרים.

הם פשוטים.החוקיםעליך לשרטט קווים בין הנקודות על מנת ליצור לולאה יחידה נטולת הצטלבויות או התענפויות. כל ספרה מציינת כמה קווים עוקפים אותה.
הקלק על לחצן העכבר הימני כדי לסמן באיקס. הקלק על לחצן העכבר השמאלי כדי לקשר בין שתי נקודות.

הדרכת וידאו
הסתר את החוקים

שתף

קישור שרשור


5x5 רגיל לולאה | 5x5 קשה לולאה | 7x7 רגיל לולאה | 7x7 קשה לולאה | 10x10 רגיל לולאה | 10x10 קשה לולאה | 15x15 רגיל לולאה | 15x15 קשה לולאה | 20x20 רגיל לולאה | 20x20 קשה לולאה | 25x30 רגיל לולאה | 25x30 קשה לולאה

החודש
1. cknori95
43
00:09.06
2. martosss
59
00:13.94
3. Hanman 00:14.11
4. avani
9
00:18.91
5. dailinli
26
00:19.09
6. fishysua
96
00:19.20
7. PaperMaster 00:22.07
8. Oliver
31
00:23.74
9. TQ-V85Sn
48
00:26.70
10. limsh1201 4
50
00:27.13
11. janez12345 00:29.03
12. xenophon 00:31.54
13. nitros19 00:33.37
14. Solander 00:33.90
15. Jbrunt
79
00:35.70
16. logope 00:36.03
17. TashiroMiraki
153
00:36.26
18. Seballon
6
00:37.01
19. Siloam 00:37.10
20. MEGACHEESE
38
00:37.67
השבוע
1. cknori95
43
00:11.89
2. Hanman 00:14.11
3. martosss
59
00:15.98
4. avani
9
00:18.91
5. dailinli
26
00:22.24
6. Oliver
31
00:23.74
7. janez12345 00:29.90
8. xenophon 00:31.54
9. nitros19 00:33.37
10. logope 00:36.03
11. Seballon
6
00:37.01
12. Siloam 00:37.10
13. Canakuro 00:49.58
14. Kenolo353
58
00:53.87
15. Twuwutu
28
00:58.87
16. DrVince
53
01:07.27
17. SmerphSmasher
33
01:08.43
18. qobi
151
01:08.70
19. luluwang 01:13.40
20. harukaT
8
01:14.69
היום
1. dailinli
26
00:22.24
2. nitros19 00:33.37
3. janez12345 00:38.20
4. Twuwutu
28
00:58.87
5. DrVince
53
01:07.27
6. luluwang 01:13.40
7. Dnomsetos48
2
01:15.00
8.--- ריק -----:--
9.--- ריק -----:--
10.--- ריק -----:--
11.--- ריק -----:--
12.--- ריק -----:--
13.--- ריק -----:--
14.--- ריק -----:--
15.--- ריק -----:--
16.--- ריק -----:--
17.--- ריק -----:--
18.--- ריק -----:--
19.--- ריק -----:--
20.--- ריק -----:--
MO3
1. vowels
181
00:11.52
2. PuzzleMaestro
51
00:11.55
3. cknori95
43
00:13.03
4. Bluegill16384
111
00:14.19
5. qqwref
230
00:15.04
6. martosss
59
00:15.68
7. TCL
228
00:16.31
8. liyan
67
00:18.73
9. psyk
24
00:19.15
10. TQ-V85Sn
48
00:19.23
AO5
1. vowels
181
00:12.68
2. PuzzleMaestro
51
00:12.70
3. cknori95
43
00:13.94
4. Bluegill16384
111
00:14.62
5. martosss
59
00:14.82
6. qqwref
230
00:15.09
7. TCL
228
00:16.41
8. psyk
24
00:17.59
9. liyan
67
00:19.42
10. Ronja
77
00:19.43
AO12
1. vowels
181
00:14.49
2. PuzzleMaestro
51
00:14.88
3. Bluegill16384
111
00:16.67
4. qqwref
230
00:17.23
5. TCL
228
00:17.53
6. cknori95
43
00:17.84
7. martosss
59
00:17.91
8. Ronja
77
00:20.88
9. psyk
24
00:21.04
10. liyan
67
00:21.14
Robots / programmatic solversinfo  
1.joshprzybyszewski
18
00:00.060
2.jllachan00:00.510
3.--- ריק -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


אתר את מיקומך ב

הקלד את שמך:


תשבצי הגיון נוספים  hideshow

2023-03-30 21:36:19

he.puzzle-loop.com
השבת פרסומות